سایه مرگ

وقتی که آدم تو تنهایهاش سایه ی مرگو رو سرش احساس میکنه

تموم غم و غصه هاش تموم میشه دیگه دنیا واسش معنی نداره

تموم تلخیها تموم میشه ؛دردها و رنجهاش به سر میاد دیگه آزاد

و رها میشه از بند این دنیا .............

/ 3 نظر / 38 بازدید
یه دوست

بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید حداقل 500 هزار تومان در ماه کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه

یه دوست

بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید حداقل 500 هزار تومان در ماه کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه