دنیای غم

مهر به خویش
نویسنده : فردین قاسمی - ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸
 

ما در دنیای امروز که در پریشانی و رنجی مداوم و پر دامنه به سر می بریم، یکی از گامهای مهم برای بهبود این وضع ، انتشار مهری همه گیر است.
شاید جای شگفتی باشد که مهر به دیگران ، از مهر به خویش یا دوست داشتن خود آغاز می شود . اما این موضوع حقیقت دارد .
مهر به خویش به معنای پذیرش ، بخشایش و مهربانی با خود است .
با پذیرفتن خود همان گونه که هستیم ، با بخشودن کلیه ضعفهای مان و همه اشتباهاتی که مرتکب شده ایم ، و با مهربانی و ملایمت با خود ، تمامی ترسهای برخاسته از تنهایی ، انتقاد ، انزجارو سرزنش زایل می شود . به این ترتیب مهر از درونمان جاری می گردد، ماو همه دیگران را در بر میگیرد.


 
comment نظرات ()