دنیای غم

» مرگ :: ۱۳٩٦/۳/٩
» خسته :: ۱۳٩٦/۱/۱٠
» دریا :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» دریا :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» شعر مادر - فریدون مشیری :: ۱۳٩٤/٧/٧
» رودخانه-"اوشو" :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» شعر از مولانا جلال الدین محمد بلخی :: ۱۳٩۳/۱/٢
» شعر برف . شاعر:پروین دولت‌آبادی :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» شعر .ابراهیم ازمحمد علی جوشایی :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» دردها :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» آیه های زمینی از فروغ فرخ زاد :: ۱۳٩٢/٦/٦
» مهر به خویش :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» شعر اندوه از اخوان ثالث :: ۱۳٩٢/٤/۱
» شعر تنهایی از محمد علی بهمنی :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» آفتاب میشود. فروغ فرخ زاد :: ۱۳٩٢/۳/٦
» شب :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» بی قرار :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» ساحل :: ۱۳٩٢/٢/٦
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» خیابون :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» شعر مریم حیدر زاده برای عسل بدیعی :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سایه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» فرشته ی مرگ :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» پروردگارا :: ۱۳٩٢/۱/٩
» آسمان :: ۱۳٩٢/۱/٧
» بهار :: ۱۳٩٢/۱/٤
» آینه :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ستاره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» مرد تنها :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» اشک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» درد دل :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» خداجون :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» دل :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» دلقک :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» سایه مرگ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» گل و خار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» بر مزارم گریه کن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» برگ پاییزی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» باد ما را خواهد برد.فروغ فرخزاد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» گفتار زرتشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» حسین پناهی :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» ایمیل از طرف خدا :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» راز من . فروغ فرخزاد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» فریاد. اخوان ثالث :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» فروغ فرخزاد. دختر بهار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧