دنیای غم

مهر به خویش
نویسنده : فردین قاسمی - ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸
 

ما در دنیای امروز که در پریشانی و رنجی مداوم و پر دامنه به سر می بریم، یکی از گامهای مهم برای بهبود این وضع ، انتشار مهری همه گیر است.
شاید جای شگفتی باشد که مهر به دیگران ، از مهر به خویش یا دوست داشتن خود آغاز می شود . اما این موضوع حقیقت دارد .
مهر به خویش به معنای پذیرش ، بخشایش و مهربانی با خود است .
با پذیرفتن خود همان گونه که هستیم ، با بخشودن کلیه ضعفهای مان و همه اشتباهاتی که مرتکب شده ایم ، و با مهربانی و ملایمت با خود ، تمامی ترسهای برخاسته از تنهایی ، انتقاد ، انزجارو سرزنش زایل می شود . به این ترتیب مهر از درونمان جاری می گردد، ماو همه دیگران را در بر میگیرد.


 
comment نظرات ()

 
شعر اندوه از اخوان ثالث
نویسنده : فردین قاسمی - ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱
 

نه چراغ چشم گرگی پیر
نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه
مانده دشت بیکران خلوت و خاموش
زیر بارانی که ساعتهاست می بارد
در شب دیوانه ی غمگین
که چو دشت او هم دل افسرده ای دارد
در شب دیوانه ی غمگین
مانده دشت بیکران در زیر باران ، آهن ، ساعتهاست
همچنان می بارد این ابر سیاه ساکت دلگیر
نه صدای پای اسب رهزنی تنها
نه صفیر باد ولگردی
نه چراغ چشم گرگی پیر
لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام، مستم
باز می لرزد، دلم، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ
های، نپریشی صفای زلفکم را، دست
و آبرویم را نریزی، دل
ای نخورده مست
لحظه‌ی دیدار نزدیک است


 
comment نظرات ()